BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ve KULLANIMI Teorik Soruları

 

1.Aşağıdakilerden hangisi Kaydedilebilen ancak silinemeyen CD ler için kullanılan kısaltmadır?

a)CD-RW          b)LCD          c)CD-ROM          d)CD-K          e)CD-R

2.Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?

a)Tarayıcı          b)Yazıcı          c)Harddisk          d)Datashow          e)Monitör

3.Yazı tuş bloğunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) é işareti          b) § işareti          c) # işareti          d) & işareti          e) ~ işareti

4.Aşağıdakilerden hangisi depolama birimidir?

a)Floppy disk          b)Reset          c)Monitör          d) Ana kart          e)Slot

5.Aşağıdakilerden hangisi bir PC’de bulunması gereken 10 standart donanım arasında yer almaz?

a)Hoparlör          b)Klavye          c)İşlemci          d)Kasa          e)Ekran kartı

6.Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayar Kasasında bulunmaz?

a)Floppy disk drive          b)Klavye          c) DVD-ROM          d)Slot          e) MPEG kartı

7.Bir dosya uzantısında kullanılamayan karakter hangisidir?

a)Eksi işareti          b) $ işareti          c) # işareti          d) nokta işareti          e) & işareti

8.Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir?

a)KB          b) Bit          c)Piksel          d)MB          e)Byte

9.Aşağıdakilerden hangisi 1 MB ‘a eşittir?

a) 1024 KB          b) 8192 byte          c) 1048576 GB          d) 1.44 bit          e) 720000 byte

10.   Aşağıdakilerden hangisi Monitörler için kullanılmaz?

a) inç          b)Grafik          c) Mb          d) Text          e)LCD

11.   Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemci yazılımıdır?

a)Excel          b)Lotus 1-2-3          c)Access          d)Word Perfect          e)Presentations

12.   Aşağıdakilerden hangisi ses ve müzik donanımından değildir?

a) Mikrofon          b) Video yakalama kartı          c) Ses kartı          d) Hoparlör          e) CD-R

13.  Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimi değildir?

a) Fare          b) Yazıcı          c) Harddisk          d) Datashow          e) CD-RW

14. Sayısal tuş bloğunda aşağıdakilerden hangisi bulunur?

a) Caps Lock          b) Scroll Lock          c) Num Lock          d) Ters bölü          e) Escape

15. Aşağıdakilerden hangisi depolama birimidir?

a)Floppy disk          b)Reset          c)Monitör          d) Ana kart          e)Slot

16. Hangileri bilgisayar kasasında bulunur?

I.          Monitör

II.          Hard disk drive

III.          Hoparlör

IV.          Slot

A)I. ve II.          B)II ve IV          C)I. ve III.          D)sadece II.          E)I., II. ve III.

17. Ekranda oluşturulan her bir noktaya ne denir?

a)KB          b) Bit          c)Piksel          d)MB          e)Byte

18. Aşağıdakilerden hangisi görüntü işlemek için kullanılan donanımdandır?

a) Hub          b) UTP          c) DVD-ROM          d) MPEG 2          e) Regülatör

19. Aşağıdakilerden hangisi kaydedilebilen ve silinebilen CD ler için kullanılan kısaltmadır?

a)CD-RW          b)LCD          c)CD-ROM          d)CD-K          e)CD-R

20. Bir gigabyt kaç megabyte’dır?

a) 1024          b) 8192          c) 1048576          d) 1.44          e) 1000000

21. High density 3.5 inçlik disketin kapasitesi kaç MB tır?

a) 1024          b) 8192          c) 1048576          d) 1.44          e) 720000

22. RGB kısaltmasının anlamı nedir?

a) Pikselin renk değeri          b) Geri döndürülebilir bilgi         

c) Hard diskin dönme hızı          d) Çözünürlük          e) Tarayıcının okuma hızı

23. Aşağıdakilerden hangisi Monitörler için kullanılmaz?

a) inç          b)Grafik          c) Mb          d) Text          e)LCD

24. Aşağıdakilerden hangisi ses ve müzik donanımından değildir?

a) Mikrofon          b) Video yakalama kartı          c) Ses kartı          d) Hoparlör          e) CD-R

 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ve KULLANIMI Uygulama Soruları

1.# işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

2.$ işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

3.% işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

4.& işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

5.( işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

6.? işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

7.@ işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

8.[ işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

9.\ işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

10.  ] işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

11.  ^ işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

12.  } işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

13.  ~ işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

14.  Açık bir bilgisayarın kapatılıp açılmasını hangi yollarla sağlayabilirsiniz?

15.  Açık bir bilgisayarın kapatılıp açılmasını sağlayan tuş kombinasyonunu yazınız.

16.  Anakart hangi donanım grubuna girer?

17.  Anakart nedir gösteriniz.

18.  Backspace tuşunun işlevi nedir?

19.  Bayt nedir, gösteriniz?

20.  Bellek nedir gösteriniz?

21.  Bildiğiniz disket çeşitlerini yazınız, bir disket nedir gösteriniz?

22.  Bilgisayarınızdan görüntü işlemek için gerekli donanım parçaları nelerdir?

23.  Bilgisayarınızdan ses ve müzik elde etmek için gerekli donanım parçaları nelerdir?

24.  Bilgisayarınızla diğer bilgisayarlarla iletişim kurmak için gerekli donanım parçaları nelerdir?

25.  Bir gigabayt kaç KB dır?

26.  Bir gigabayt kaç megabayttır.

27.  Bir karakter kaç bayttır? (DY)

28.  Bir karakter kaç bittir.

29.  Bir kilobayt kaç bayttır.

30.  Bir megabayt kaç bittir?

31.  Bir megabayt kaç kilobayttır.

32.  Birinci disket sürücü, ikinci disket sürücü, hard disk sürücü ve CD sürücülerin özel simgeleri nelerdir.

33.  Büyüklüklerine göre DİSKET çeşitlerini yazınız?

34.  Büyüklüklerine göre MONİTÖR çeşitlerini yazınız.

35.  Caps Lock tuşunun işlevi nedir?

36.  CD lerin kapasitesini yazınız.

37.  CD Writer hangi donanım grubuna girer?

38.  CD-R sürücüsü nedir gösteriniz?

39.  CD-ROM sürücüsü nedir gösteriniz?

40.  CD-RW sürücüsü nedir gösteriniz?

41.  Ctrl tuşunun işlevi nedir?

42.  Çeşitli Uygulamaları gerçekleştirmek için hazırlanmış dosyalar ya da çalışabilen yazılımların uzantıları ne olmalıdır?

43.  Çizici nedir tanımlayınız.

44.  Digital kameralar hangi donanım grubuna girer?

45.  Disket sürücüsü nedir gösteriniz?

46.  Disket sürücüsü nedir tanımlayınız.

47.  Disketleri kullanmadan önce kullanıma hazırlamak için ne yapılmalıdır.

48.  Disketlerin kullanım amaçlarını yazınız.

49.  Dizin tiplerini yazınız.

50.  Dosya adı en fazla kaç karakterden oluşur.

51.  Dosya adı içinde kullanılamayan karakterleri yazınız.

52.  Dosya adı olarak verilemeyen kelimeler veya karakter topluluklarına örnek veriniz.

53.  Dosya uzantısı en fazla kaç karakterden oluşur.

54.  DVD-ROM sürücüsü nedir tanımlayınız.

55.  é işaretini nasıl ekrana yazdırırsınız?

56.  Ekran kartı hangi donanım grubuna girer?

57.  Ekran kartı nedir tanımlayınız.

58.  Ekranda görülen en küçük noktaya ne denir.

59.  Enter tuşunun işlevi nedir?

60.  Escape tuşunun işlevi nedir?

61.  Fare (mouse) bir giriş birimidir. (DY)

62.  Floppy disk hangi donanım grubuna girer?

63.  Fonksiyon tuşlarının işlevi nedir.

64.  Görüntü işleme donanımları nelerdir?

65.  Hoparlör hangi donanım grubuna girer?

66.  Insert tuşunun işlevi nedir?

67.  İletişim donanımları nelerdir?

68.  İşlemci nedir?

69.  Kapasitelerine göre DİSKET çeşitlerini yazınız?

70.  Kendi tercihinize bağlı olarak çalışmasını istediğiniz programların otomatik olarak çalıştırılması olanağını veren dosyanın adı nedir?

71.  Klavye bir çıkış birimidir. (DY)

72.  Klavye bir giriş birimidir. (DY)

73.  Klavyede bulunmayan bir karakteri nasıl ekrana yazdırırsınız?

74.  Klavyede Fonksiyon tuş bloğunu gösteriniz?

75.  Klavyede Sayısal tuş bloğunu gösteriniz?

76.  Klavyede Yön tuş bloğunu gösteriniz?

77.  Klavyenin kısımlarını (tuş bloklarını) yazınız.

78.  Matris nokta yazıcıları anlatınız.

79.  Modem nedir tanımlayınız.

80.  Monitör hangi donanım grubuna girer?

81.  MPEG kartı nedir bilgi veriniz.

82.  MPEG kartları hangi donanım grubuna girer?

83.  Numlock tuşunun işlevi nedir?

84.  Piksel nedir?

85.  Renklerine göre MONİTÖR çeşitlerini yazınız.

86.  Sabit disklerin (hard disk) kullanım amaçlarını yazınız.

87.  Satır yazıcıları anlatınız.

88.  Ses ve müzik donanımları nelerdir?

89.  Shift tuşunun işlevi nedir?

90.  Sistem Belleği nedir tanımlayınız.

91.  Süper disk nedir tanımlayınız.

92.  TAB tuşunun işlevi nedir?

93.  Tarayıcı (scanner) nedir tanımlayınız.

94.  Taşınabilir disk sürücülerini anlatınız.

95.  Toplu işlem dosyalarının uzantısı nedir?

96.  Video yakalama kartı nedir bilgi veriniz.

97.  Yardımcı bellek birimlerinin adlarını yazınız.

98.  Yazıcı bir giriş birimidir. (DY)

99.  Yazılım nedir?

 

2001-2002 Öğretim Yılında sorulan sorular

1.      1024 bit 1 bayttır. (DY)

2.      Bir megabayt kaç bayttır?

3.      Alt tuşunun işlevi nedir?

4.      Backspace tuşunun işlevi nedir?

5.      Barkot  okuyucular birer çıkış birimidir.(DY)

6.      Basılı tutulduğunda büyük harf yazmayı sağlayan tuş [.........] tuşudur.

7.      Bayt nedir?

8.      Bellek nedir tanımlayınız?

9.      Bildiğiniz CD-ROM sürücüsü çeşitlerini yazınız.

10.  Bildiğiniz disket çeşitlerini yazınız

11.  Bildiğiniz disket sürücüsü çeşitlerini yazınız

12.  Bildiğiniz monitör çeşitlerini yazınız.

13.  Bilgilerin manyetik olarak kaydedildiği yerin adı ............................. tir.

14.  Bilgisayar donanımını oluşturan birimleri yazınız.

15.  Bilgisayar kasasının dışında yer alan donanımları yazınız.

16.  Bilgisayar kasasının içinde yer alan birimler hangileridir.

17.  Bilgisayarın tüm elektronik parçalarının takıldığı, bağlandığı fiberglastan yapılmış olan büyük baskılı devreye ............................denir.

18.  Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime bayt denir? (DY)

19.  Bilgisayarlarda kullanılan Mouselar hakkında bilgi veriniz.

20.  Bir gigabayt (GB) kaç kilobayttır (KB)?

21.  Bir gigabayt 1024 kilobayttır. (DY)

22.  Bir karakter 1024 bayttır. (DY)

23.  Bir megabayt 1024 bayttır. (DY)

24.  Bir PC de anakart üzerine takılan ve çoğunun üzerinde bir soğutucu bulunan, bilgisayarın beyni olan parçaya ..........................denir.

25.  Bir PC’de bulunması gerekli 3 standart donanımın üçü şunlardır: 1........................... 2..............................3.........................................

26.  Büyüklüklerine göre monitör çeşitlerini yazınız.

27.  Caps Lock tuşunun işlevi nedir?

28.  CD lerin kapasitesi 650 MB veya 700 MB tır (DY).

29.  CD-R sürücüsü nedir tanımlayınız

30.  Ctrl (kontrol) tuşunun işlevi nedir?

31.  Çeşitli donanımlardan gelen bilgileri görüntüye dönüştürerek monitöre ileten aygıt .................................... dır.

32.  Çıkış birimleri nelerdir?

33.  Çizici nedir tanımlayınız.

34.  Del tuşu Sayısal tuş bloğunda bulunur. (DY)

35.  Delete tuşunun işlevi nedir?

36.  Delgi kartlarını anlatınız.

37.  Devamlı olarak büyük harf yazmayı sağlayan tuş [............] tuşudur.

38.  Disketlerin kullanım amaçlarını yazınız.

39.  Donanım nedir?

40.  DVD-ROM sürücüsü nedir tanımlayınız.

41.  Ekran kartı nedir tanımlayınız.

42.  Ekranda görülen en küçük noktaya [ ............................ ] denir

43.  End tuşunun işlevi nedir, Ctrl tuşu ile birlikte kullanıldığında hangi işlevi yerine getirir?

44.  Enter tuşu Yazı tuş bloğunda bulunur. (DY)

45.  Fare (mouse) bir çıkış birimidir. (DY)

46.  Fare (mouse) nedir anlatınız.

47.  Fonksiyon tuşlarının işlevi nedir.

48.  Genel olarak bulunulan konumdan bir önceki konuma geri dönmemizi sağlayan tuş [..........................] tuşudur.

49.  Giriş birimleri nelerdir?

50.  Home tuşunun işlevi nedir, Ctrl tuşu ile birlikte kullanıldığında hangi işlevi yerine getirir?

51.  Insert tuşunun işlevi nedir?

52.  İmleci belirli bir miktar sağa kaydıran tuş [...........] tuşudur

53.  İmlecin solunda yer alan karakteri silen tuş [................] tuşudur.

54.  İşlemci nedir?

55.  İşlemcinin kullandığı geçici bellek ya da sistem belleğinin adı ..................... dır.

56.  Kavramsal olarak bir bilgisayar iki temel bileşenden oluşur: 1.gözle görülebilen ......................ve 2.görülemeyen ..................................

57.  Klavyede ara verme tuşu [...........] ya da [.......] tuşudur.

58.  Klavyede bazı tuşların sol üst köşesinde yer alan karakteri elde etmek için [...........................] tuşunu kullanırız.

59.  Klavyede iki tane olan tuşları yazınız

60.  Klavyedeki tuşlara değişik işlevler yükleyen tuşları yazınız.

61.  Klavyedeki tuşlara ek anlamlar yükleyen tuşlar [........ , .........., ............. ]  tuşlarıdır.

62.  Klavyenin kısımlarını (tuş bloklarını) yazınız.

63.  Kullanıcı ile bilgisayar sistemlerinin birbirine bilgi aktarımlarını sağlayan birimlere ............ - .............birimleri denir.

64.  Matris nokta yazıcıları anlatınız.

65.  Modem nedir tanımlayınız.

66.  Num Lock tuşunun işlevi nedir?

67.  Page Down tuşunun işlevi nedir?

68.  Page Up tuşunun işlevi nedir, Ctrl tuşu ile birlikte kullanıldığında hangi işlevi yerine getirir?

69.  Pause/Break tuşunun işlevi nedir?

70.  Pg Dn (page down) tuşu Sayısal tuş bloğunda bulunur. (DY)

71.    Pg Up (page up) tuşu Sayısal tuş bloğunda bulunur. (DY)

72.  Piksel nedir?

73.  Print Screen tuşunun işlevi nedir?

74.  Sabit disk nedir tanımlayınız. Kısaltmasını hatırlıyor musunuz?

75.  Sabit disklerin kullanım amaçlarını yazınız

76.  Satır yazıcıları anlatınız.

77.  Sayfa yazıcıları anlatınız.

78.  Sayısal tuş bloğunda yer alan tuşların adlarını yazınız.

79.  Scroll Lock tuşunun işlevi nedir?

80.  Shift tuşunun işlevi nedir?

81.  Sistem Belleği nedir tanımlayınız.

82.  Süper disk nedir tanımlayınız.

83.  Tab tuşunun işlevi nedir?

84.  Tarayıcı nedir tanımlayınız.

85.  Tekst monitör hakkında bildiklerinizi yazınız.

86.  Veri okuma ve bu verileri bilgisayara aktarmada  kullanılan  aygıtlar 1)............2)............. 3)..........dır.

87.  Verilen komutun uygulamaya geçirilmesi için tamam mesajını ileten tuş [.......] tuşudur

88.  VGA kısaltması size neyi hatırlatıyor.

89.  Yardımcı bellek birimlerinin adlarını yazınız.

90.  Yazıcı teknolojilerini yazınız

91.  Yazılım nedir?

92.  Yön tuş bloğunda ve sayısal tuş bloğunda yer alan işlevi ve adı aynı olan tuşları yazınız.

93.  Yön tuşları bloğunda yer alan tuşların adlarını yazınız?

 

Başarılar Dilerim...

 

22.05.2002